Aktivita knihovny 2021

NAŠE EXKURZE VE ZLÍNSKÝCH KNIHOVNÁCH

Na počátku byla knihovna. A nejen tak obyčejná knihovna. Byla to Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně.
Ano, přesně tam započala naše exkurze dne 4. 11. 2021. Ráno jsme se společně s druháky a třeťáky, studujícími stejný obor, vypravili do Zlína, kde na nás čekal společný program.
Do exkurze jsme byli uvedeni poučnou přednáškou s tématem vyhledávání knih a orientací v databázích na internetu. Technika s námi tento den nespolupracovala tak, jak by měla, ale my se nenechali odradit. Po přednášce následovala prohlídka celé knihovny, od suterénu až na půdu. Při ní jsme se dostali do míst, kam se normální smrtelník nedostane. Viděli jsme archívy, sklady, knihařskou dílnu, kancelář objednávání knih a balírnu knih, načež jsme byli zavedeni do míst přístupných široké veřejnosti – obou pater knihovny.
Třetí patro v Krajské knihovně patří knihám pro děti, „CDčkám“ a knihám „pro dospělé“, stolním hrám, které si můžeme půjčit nejen prezenčně, ale i absenčně. Tam to bylo krásné, protože třeba regály pro děti byly přizpůsobeny jejich výšce. Čtvrté patro pak připadá časopisům a vědeckým knihám. V obou patrech jsme měli takový menší rozchod, a tak jsme si prošli všechna tajná zákoutí a moc jsme si to užili.
Pak už byl ovšem čas se rozloučit, aby naše cesta mohla pokračovat dál.

Po návštěvě Krajské knihovny jsme se za sychravého počasí přesunuli do univerzitní knihovny Tomáše Bati. Po příchodu se nás ujal informační pracovník Mgr. Pavel Holík a provedl nás nejzajímavějšími částmi knihovny a se vším nás důkladně seznámil. Dozvěděli jsme se o univerzitním nakladatelství, podcastu UTB utebe a self-checku, což je přístroj zastávající částečně práci knihovníků. Za jednu z nejdůležitějších informací považujeme, že do knihovny můžou vstoupit i nezaregistrovaní čtenáři a přihlásit se smí i lidé, kteří nestudují na UTB. Na instituci se nám líbilo, jak vnímají potřeby návštěvníků, prostředí knihovny a možnosti, jež nabízí. Byla nám představena Mgr. Světlana Hrabinová PhD., vedoucí oddělení služeb marketingu a PR. Ta má na starost propagaci a grafické zpracování internetových stránek. Improvizovaný projev s ukázkou její práce nás zaujal a také pobavil, díky jejímu vtipnému pojetí. Na závěr nám všem popřáli štěstí do budoucna.

Třída 1. K