Aktivity knihovna 2019

SOUTĚŽ POŘÁDANÁ TŘÍDOU 3. K

V průběhu našeho třetího ročníku na SOŠ Luhačovice jsme se rozhodli naše spolužáky „navnadit“ ke čtení kánonu tím, že uspořádáme soutěž. Netýkalo se to jen maturitních ročníků, nýbrž všech studentů naší školy. Soutěž spočívala v tom, že účastníci měli za úkol uhodnout na základě indicií v podobě obrázků, které nakreslily dvě spolužačky z naší třídy jednotlivé názvy děl. Celá soutěž se tematicky odehrávala ve školní knihovně.

Za všechny zúčastněné byly vybrány tyto žákyně, kterým byl předán diplom a drobné odměny:

  1. Terezie Nováková, 2. K
  2. Gabriela Fricová + Natálie Fašinová, 2. K
  3. Markéta Psotková + Anna Mahdalová, 1. K

Děkujeme všem ostatním žákům za zájem a těšíme se na vás příští rok u druhého kola.

CARPE LIBRIS


V pátek 12. dubna 2019 proběhla v Kongresovém sále DM přednáška příslušníka HZS ZL kraje. Cílem přednášky bylo seznámení maturantů s požární ochranou a bezpečností práce v paměťových institucích. Prezentované informace jsou součástí přípravy k maturitní zkoušce z odborných předmětů.


Dne 13. února 2019 k nám z Moravské zemské knihovny v Brně přijela PhDr. Martina Machátová s výborně připraveným kurzem a praktickými cvičeními pro žáky naší školy. Vše probíhalo ve dvou oddělených blocích pro žáky 3. a 4 ročníku. Nejprve byla prezentovaná teorie (dělení databází,
nač si mají žáci dávat pozor při přípravě rešerše, logické operátory, znaky
pro rozšíření apod.) Vzhledem k tomu, že ve 4. ročníku odevzdávají žáci i
písemnou maturitní práci, zaměřila se také na informační zdroje, které se
jim mohou hodit pro vyhledávání literatury k závěrečné práci: Google
Knihy, Google Scholar, Knihovny.cz, oborová brána KIV a repozitář e-LIS
(praktické ukázky vyhledávání, stahování vybraných záznamů, generování
citací v uvedených zdrojích), informace o českých databázích a důležitých zahraničních portálech. Žáci obdrželi podklady v papírové podobě včetně odkazů na elektronické prezentace.