Informační služby ve firmách a institucích

RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Informační služby ve firmách a institucích

Forma studia: čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ

Podmínky přijetí:  Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ, dále získají body za testy v rámci jednotné přijímací zkoušky, případně za účast ve vybraných soutěžích.
Ukončení studia:    maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil a uplatnění absolventů: žáci jsou připravováni pro práci v informačních střediscích, knihovnách, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními (např. jako referent, asistent vedoucího pracovníka, knihovník, obchodní zástupce). Z velké části odcházejí naši absolventi na VŠ nebo pomaturitní studium příslušného nebo humanitního směru.

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Přihlášku je třeba zaslat do 2. března 2020.

Přípravné semináře k přijímacím zkouškám – 7. února 2020 dle rozpisů dnů otevřených dveří.

Učební plán platný v roce 2019/2020

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 5 5 5 5
1. cizí jazyk 3 3 3 4
2. cizí jazyk 3 2 2 2
Občanská nauka 1 2 1 1
Dějepis 2 3
Matematika 3 3 3 3
Základy přírodních věd 2 2
Zeměpis 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační systémy a služby 2 2 2 2
Informační procesy 2 2 2 2
Dějiny umění 2 2
Management a marketing 1 1
Technika administrativy 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Ekonomika 2 2
Právní nauka 2
Komunikace se zákazníkem 2
Anglická/německá konverzace 2 2
Seminář z matematiky 2
Praxe 2 2 2 2

ŠVP Informační služby ve firmách a institucích – aktualizovaný, zkrácená verze

Úplná verze je k dispozici u ředitelky školy.