Výsledky literární soutěže Spěchej pomalu!

V závěru minulého roku jsme Vás již informovali, že 8. ročník literární soutěže Spěchej pomalu!, který organizovala Střední odborná škola Luhačovice ve spolupráci s členy Akademie literatury české, byl ukončen a vyhodnocen.

Účast byla i v loňském ,,zvláštním“ roce vysoká – 81 žáků z 22 škol. Komise ve složení MUDr. Jan Cimický (psychiatr, básník a prozaik), básník Ing. Jiří Žáček, Mgr. Zbyněk Lekeš, Mgr. Hana Vohnická, Mgr. Martina Krmelínová měla plné ruce práce.

Soutěže se zúčastnilo 81 žáků 8. a 9. tříd z 22 škol.

Předání ocenění bohužel v současné době nemůžeme uskutečnit slavnostně tak, jak jsme byli zvyklí v minulých letech.

Přistoupili jsme proto k individuálním schůzkám, kde oceněnému soutěžícímu s doprovodem (ředitel školy, vyučující, třídní učitel, zákonný zástupce) předáme diplom za umístění, čestné uznání nebo zvláštní ocenění a drobný dar. Termíny schůzek budou dohodnuty s konkrétními oceněnými. Pište, prosím, na e-mail vedeni@sosluhac.cz,
budeme se snažit časově maximálně přizpůsobit.

Všichni ocenění budou prostřednictvím své základní školy o svém úspěchu informováni.

Zároveň bych ráda upozornila na skutečnost, že v případě zájmu o maturitní obory naší školy, získají všichni ocenění žáci dle platných kritérií 10 bodů při přijímacím řízení pro obory Management a marketingové komunikace, Specialista v oblasti knižní kultury a Specialista informačních procesů.

Konečně děkujeme za účast i těm, na které se letos ocenění nedostalo, ale jejich zájmu o naši soutěž si rovněž vážíme. Doufáme, že nám přízeň zachováte i v příštím 9. ročníku.

Děkujeme ještě jednou vedení všech zapojených základních škol, vyučujícím českého jazyka a rodičům za to, že tolik  dětí dokázali v dnešní době motivovat k literární tvorbě na tak vysoké úrovni.

S úctou Jana Šuráňová, ředitelka školy

Spěchej pomalu 2020 – prezentace s výsledky

Příspěvek byl publikován 18.1. 2021