Dokážeme se postarat nejen o sebe, ale nejsme lhostejní ani k ostatním

Po počátečních nesmělých a ne vždy vydařených pokusech zabezpečit roušky aspoň pro svou rodinu se ukázalo, že i z pedagogů, vychovatelů a dalších zaměstnanců jsou teď zručné a šikovné švadlenky.

Vyrobené roušky už se nepočítají na stovky, ale na tisíce, a mohli jsme pomoci tam, kde zejména v počátku nouzového stavu to bylo akutní – Charita Luhačovice, Infocentrum Luhačovice, Modrá Laguna (MUDr. Jan Cimický), spolek Pod křídly, Nemocnice Uherské Hradiště, apod.

Nakupovali  jsme, a to nejen svým příbuzným, ale i lidem z blízkého okolí. Doučovali jsme děti, vlastní i cizí.

Pomohli jsme rovněž zajistit ochranné štíty pro personál Domova se zvláštním režimem Loučka a částečně pro Domov seniorů Loučka ve spolupráci s www.zlinskotisknestity.cz.

Zapotila se i naše školní 3D tiskárna a samozřejmě i ten, kdo ji obsluhoval, ochranné štíty jsou k dispozici pro všechny zaměstnance.

Netrpělivě už čekáme na návrat žáků do školy, jsme připraveni!!   

Příspěvek byl publikován 24.4. 2020