Literární soutěž Spěchej pomalu!

SOŠ Luhačovice uzavřela už 6. ročník literární soutěže, tentokrát s názvem Spěchej pomalu!, kterou škola vyhlašuje pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Porota složená z učitelů a studentů školy, kterou obohatili svými postřehy především básník Jiří Žáček a spisovatel Jan Cimický, neměla lehkou práci, aby z mnoha kvalitních dílek žáků ZŠ ocenila ta nejlepší.  Nádherný a zároveň povzbuzující je zejména fakt, že bylo zasláno 116 žánrově velice pestrých prací od žáků z 27 základních škol. Navíc u většiny škol bylo zřejmé, že zaslaly pouze práce, které už prošly určitým výběrem, takže počet skutečně zúčastněných tvůrců si ani netroufáme odhadovat.

Je to jistě skvělý výsledek zájmu dětí o literární tvorbu (společností trochu podceňovaného), ale především dobrá práce učitelů na mnoha základních školách, kteří nezištně podporují talenty a ty ušlechtilejší záliby svých žáků. Poděkování rovněž patří našim pedagogům  Mgr. Zbyňku Lekešovi, Mgr. Haně Vohnické a Mgr. Martině Krmelínové, kteří se na hodnocení prací spolupodíleli.

Slavnostní vyhlášení vítězů a oceněných prací se bude konat za přítomnosti poroty ve čtvrtek 13. prosince 2018 ve 13.00 hodin v budově Střední odborné školy Luhačovice.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 4.12. 2018