Utíkej! Rychle utíkej! 4. ročník literární soutěže vyhlášen

SOŠ Luhačovice vyhlašuje už 4. ročník literární soutěže „Utíkej! Rychle utíkej!“ Tato soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Zájemci napíší hororový, fantasy, sci fi příběh, případně vypravování na volné téma a zašlou je elektronicky na aderu školy (vedeni@sosluhac.cz). Rozsah práce je maximálně na 2 strany A4. (Pozor na dodržení informací z plakátu – viz níže). Vítany jsou i komiksy, zde je možná spolupráce dvou žáků.
Uzávěrka soutěže je 12. listopadu 2016.
Práce budou hodnotit zkušení porotci – prozaici a básníci Jan Cimický a Jiří Žáček.
Slavnostní vyhlášení proběhne za účasti poroty a vedení školy dne 9. 12. 2016 ve 13.00 hodin v budově školy.

literarnisoutez-2016

Příspěvek byl publikován 11.10. 2016