Ukončené projekty

Projekty ukončené ve školním roce 2014:

REALIZACE PROJEKTU EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0370
VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE NA SOŠ LUHAČOVICElogolink

 • Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na naší škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšením efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo formou  individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin.
  Ukončení projektu: červen 2014.
  Získané prostředky: 1 200 000 Kč
 • Projekty Leonardo da Vinci

  • Anatolská keramika – jedinečný svět umění s dotací
   Dotace:
   21 938 Eur
   V rámci projektu vycestovalo ve dvou termínech na třítýdenní stáž 12 žáků oboru Design a tvorba keramiky s vyučujícím do turecké oblasti Kappadokie, aby tam objevili nové postupy v tvorbě keramiky.
   Ukončení projektu podzim 2014

Projekty ukončené ve školním roce 2012/2013:


logolink

* Projekt OP VK -prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01:
INOVAČNÍ TECHNOLOGIE V ODBORNÝCH PŘEDMĚTECH A ODBORNÉM VÝCVIKU UMĚLECKÝCH ŘEMESEL A OBORŮ GASTRO

* Projekt Leonardo da Vinci:
Marketingové komunikační aktivity v evropském sektoru

logolink

* Partner projektu Investice do rozvoje vzdělávání:
Další vzdělávání pro Vás
Charakteristika projektu
Webové stránky projektu: http://vzdelavaniprovas.spspzlin.cz

* Projekt Leonardo da Vinci:
Objevování dědictví turecké gastronomie

* Projekt Partnerství škol Comenius:
Hudba jako nositel kulturní identity
ukončení 2014 viz

Projekty ukončené ve školním roce 2011/2012

logolink

* Projekt OP VK -prioritní osa 1 – oblast podpory 1. 1. – číslo výzvy 01:
Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na Střední odborné škole Luhačovice
Dokumenty k projektu:
Rozvoj klíčových kompetencí v odborném vzdělávání na SOŠ Luhačovice
Formulář přihlášky na exkurzi do Paříže 2010
Paříž 2010
Závěrečná konference OP VK 25. 10. 2010

* Projekt mobility Leonardo da Vinci:
Poznávání gastronomických zvyklostí
Projekt očima studentů

Projekty do roku 2011:

* Školní projekt EVVO
Školní projekt EVVO
Hodnocení projektu

* Spolupráce s Konfuciovou akademií v Olomouci
Přihláška na jazykový a kulturní kamp na Univerzitě cizích jazyků v Pekingu
Přihláška na kurz čínského jazyka
Jazykový a kulturní kamp v Pekingu – informace

*Mezinárodní  a národní projekty v letech 2005 – 2007
Mezinárodní a národní projekty

* Úspěch v Bruselu
Zpravodaj JA ČR 2010 
Tisková zpráva ze soutěže