AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV

Výzva OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I

Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.

Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 762 863,00 Kč.

Řídící orgán Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006978
Název projektu: Šablony SOŠ Luhačovice
Číslo jednací projektu: MSMT-20126/2017-8

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01. 10. 2017

Celková doba realizace projektu 24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu 30. 09. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.