AKTUÁLNÍ PROJEKTY OP VVV

1. Výzva OP VVV

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Střední odborná škola Luhačovice je od 1. 10. 2017 zařazena do projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro SŠ a VOŠ I“.
Výše částky schválené podpory, která bude projektu přidělena, činí 762 863,00 Kč.
Řídící orgán OPVV – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Číslo výzvy: 02_16_035
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006978
Název projektu: Šablony SOŠ Luhačovice
Číslo jednací projektu: MSMT-20126/2017-8
Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 10. 2017
Celková doba realizace projektu: 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 09. 2019
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

2. Partnerství a realizace projektu “Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje”, s registračním číslem CZ02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008497”

Projekt se týká:
1. Vzdělávání pedagogických pracovníků pro čtenářskou gramotnost za pomocí workshopů pořádaných v celém Zlínském kraji na téma: Čtenářské strategie, Kritické myšlení, Tvořivý sloh a Čtenářství jako postoj.
2. Uplatňování nových přístupů ve čtenářské gramotnosti v praxi – za pomoci se seminářů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Čtenářství jako postoj, Mediální výchova a workshopů pro žáky ZŠ a SŠ na téma: Vytvoř si svůj film.