Aktuální projekty – mobility

Projekty 2015/2016

Mobility

Projekty Erasmus +

 • Moderní trendy v gastronomii a současné trendy evropského marketingu
  Vzdělávací mobilita jednotlivců – dotace 60 000 EUR
  Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability a zlepšení odborných dovedností a kompetencí našich žáků tak, aby se lépe uplatnili a zlepšila se jejich integrace na evropském trhu práce. Dále usilujeme o rozvíjení kvality, inovací a evropské dimenze v oblasti systémů a praxe odborného vzdělávání prostřednictvím nadnárodní spolupráce.
  Obsah projektu je zaměřen na poznání pracovního prostředí a pracovního nasazení v jiných zemích Evropské unie, seznámení se s odlišnými metodami práce, pracovními postupy a na zlepšení komunikace v cizích jazycích.
  Projekt je zaměřen na 2 skupiny:
  A1/ Žáci gastronomických oborů (kuchař-kuchařka, číšník-servírka, kuchař-číšník) – proběhnou 2 běhy mobilit v Turecku (celkem 12 žáků a v každém běhu doprovodná osoba)
  Cílem je praktické využívání moderních trendů v gastronomii používané v turecké kuchyni. Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu, nejvhodnější období pro realizaci stáží a počet stážistů. Vzhledem k tomu, že se jedná především o neplnoleté žáky, jeví se jako nejvhodnější třítýdenní stáže.
  Celkem proběhnou 2 stáže, v říjnu 2014 a v říjnu 2015, obou se zúčastní vždy 6 žáků a doprovodná osoba.
  A2/ Žáci oboru Management umění a reklamy – 2 běhy mobilit v Rakousku (celkem 8 žáků). Cílem je poznávání moderních informačních a komunikačních technologií v oblasti marketingu, reklamy a medií, což zdokonalí odborné schopnosti a dovednosti účastníků. Ti tak v následném studiu či zaměstnání budou moci lépe konkurovat rychlému tempu vývoje v oblasti marketingu, reklamy a médií. Není vyloučená ani možná další budoucí spolupráce absolventů s rakouskými firmami.
  Výše zmíněným cílům byla přizpůsobená i délka pobytu stážistů (8 týdnů). Vzhledem k tomu, že adaptabilita v cizí zemi trvá 1 – 2 týdny, především z hlediska jazykového a seznámení se s organizací, je možné teprve další období věnovat intenzivní práci, získávání zkušeností a jejich využití. Jedná se tedy o dlouhodobou aktivitu.Publicita:
  1. Pozdrav z Rakouska
  2. O turecké kuchyni
  3. Den turecké kuchyně