Kuchař – kuchařka

RVP 65-51-H/01 KUCHAŘ-ČÍŠNÍK – ŠVP Kuchař-kuchařka

Forma studia: denní studium, tříletý učební obor
Podmínky přijetí: ukončení ZŠ, potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
Ukončení studia: závěrečná zkouška – výuční list

Poskytované vzdělání: střední s výučním listem

Profil uplatnění absolventů: po nezbytném zapracování nachází absolvent uplatnění ve všech typech stravovacích služeb, rovněž může pokračovat ve studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícím na předchozí přípravu (toto studium je ukončeno maturitní zkouškou).

Podmínky přijetí: bez přijímací zkoušky, rozhoduje pouze prospěch a chování na ZŠ (2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku).
Kritéria přijímacího řízení a termín převzetí rozhodnutí: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Dny otevřených dveří:

20.10. 2017 (10:00 – 16:00 hod)
10.11. 2017 (10:00 – 16:00 hod)
11.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod)
25.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod)
08.12. 2017 (10:00 – 16:00 hod)
09.12. 2017 (09:00 – 14:00 hod)
13.01. 2018 (09:00 – 14:00 hod)
20.03. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ
Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

Možnost stipendijní podpory od soukromých firem.

ŠVP gastronomické obory – aktualizovaný, zkrácený

Úplná verze je k dispozici u ředitele školy.