Informační služby ve firmách a institucích

RVP 72-41-M/01 INFORMAČNÍ SLUŽBY – ŠVP Informační služby ve firmách a institucích

Forma studia: čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ

Podmínky přijetí:  Uchazeči budou přijati na základě bodového hodnocení za prospěch na ZŠ a dále získají pomocné body za testy (pokud budou), případně za účast ve vybraných soutěžích. Jednotná přijímací zkouška
Ukončení studia:    maturitní zkouška
Poskytované vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Profil a uplatnění absolventů: žáci jsou připravováni pro práci v informačních střediscích, knihovnách, archivech a dalších institucích státního i soukromého sektoru, kde je potřeba pracovat s informacemi vědeckými, technickými, ekonomickými a sociálními (např. jako referent, asistent vedoucího pracovníka, knihovník, obchodní zástupce). Z velké části odcházejí naši absolventi na VŠ nebo pomaturitní studium příslušného nebo humanitního směru.

Termín konání přijímacího řízení pro školní rok 2017/18: viz sekce PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.
Kritéria pro jednotlivá kola naleznete rovněž v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

Přípravné semináře k pokusnému ověřování přijímacího řízení – 14. ledna 2017 dle rozpisů dnů otevřených dveří.

Dny otevřených dveří:

21.10. 2016 (10:00 – 16:00 hod)
04.11. 2016 (10:00 – 16:00 hod)

05.11. 2016 (09:00 – 14:00 hod)
26.11.2016 (09:00 – 14:00 hod)
09.12.2016 (10:00 – 16:00 hod)
10.12.2016 (09:00 – 14:00 hod)
14.01.2017 (09:00 – 14:00 hod)
21.03.2017 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu však může každý zájemce o studium navštívit každý čtvrtek od 14.00 do 15.30 hodin, nejlépe po předchozí domluvě.

Učební plán platný v roce 2016/17

1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 5 5 5 5
1. cizí jazyk 3 3 3 4
2. cizí jazyk 3 2 2 2
Občanská nauka 1 2 1 2
Dějepis 2 3 - -
Matematika 3 2 3 -
Základy přírodních věd 2 2 - -
Zeměpis 2 2 - -
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační systémy a služby 2 2 2 2
Informační procesy 2 2 2 2
Dějiny umění - - 2 2
Management a marketing - - 1 2
Technika administrativy 2 - - -
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2
Ekonomika - - 2 2
Právní nauka - - 2 -
Komunikace se zákazníkem - 2 - -
Anglická/německá konverzace - - 2 2
Maturitní seminář (profil. předmět) - - - 2
Praxe 2 2 2 2

ŠVP Informační služby ve firmách a institucích

Úplná verze je k dispozici u ředitele školy.