Studijní obory ve školním roce 2016/2017

Střední vzdělání s maturitou:

Management a marketingové komunikace
Informační služby ve firmách a institucích
Design a tvorba keramiky
Design a zpracování dřeva
Design a zpracování kovů
Stavba strunných hudebních nástrojů
– neotvírá se

Střední vzdělání s výučním listem:

Kuchař – číšník
Kuchař – kuchařka
Číšník – servírka

Dny otevřených dveří:

21.10. 2016 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
04.11.2016 (10:00 – 16:00 hod)
– současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
05.11. 2016 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
26.11.2016 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09.12.2016 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10.12.2016 (09:00 – 14:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
14.01.2017 (09:00 – 14:00 hod) – příprava na testy přijímací zkoušky) pro obory s MZ
21.03.2017 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ
Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.