Pro veřejnost

Školu je možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.
E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Důležité dokumenty o škole

Zřizovací listina školy s dodatky
Doklad o jmenování ředitele školy
ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 1. 9. 2017
Vnitřní řád DM
Provozní řád školní jídelny

Informace vztahující se k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informace poskytované školou
Úhrady za poskytování informací

Formuláře ke stažení:

Přihláška ke studiu pro maturitní i nematuritní obory
Přihláška ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

Přihláška ke studiu na VOŠ
Sdělení o ukončení studia
Žádost o individuální studijní plán
Žádost o opakování ročníku
Žádost o povolení změny oboru
Žádost o přerušení studia
Žádost o přijetí – přestup
Žádost o uvolnění z vyučování
Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy
Přihláška k ubytování na domov mládeže
Odvolání proti nepřijetí do vzdělávání

 Plány práce školy:

Plán práce na školní rok 2008/2009
Plán práce na školní rok 2009/2010
Plán práce na školní rok 2010/2011
Plán práce na školní rok 2011/2012
Plán práce na školní rok 2012/2013
Plán práce na školní rok 2013/2014
Plán práce na školní rok 2014/2015
Plán práce na školní rok 2015/2016
Plán práce na školní rok 2016/2017

Výroční zprávy školy:

Výroční zpráva za školní rok 2006/2007
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013
Výročni zpráva za školní rok 2013/2014
Výročni zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

Prevence

Minimální preventivní program na školní rok 2016/2017
Náplň práce školního metodika prevence
Novela vyhlášky 722005
Metodický pokyn MŠMT k prevence a řešení šikany na školách
Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva 2006
Inspekční zpráva 2011
Inspekční zpráva 2015

Status Umělecké rady školy

Umělecká rada školy

Výběrové řízení – projekt OPVK Inovační technologie

Výzva k podání nabídky
Výsledky výběrového řízení na technické zabezpečení tvorby a ověřování modulů č. 1/12
Kupní smlouva s vybraným dodavatelem 2012

Výběrové řízení – projekt OP VK EU peníze SŠ

Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Oznámení o zrušení výběrového řízení
Výzva k podání nabídky 2
Zadávací dokumentace k Výzvě k podání nabídky 2
Smlouva s vybraným dodavatelem

Cizojazyčná charakteristika školy

Anglická verze
Německá verze