VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

PRO šKOLNÍ ROK 2018/2019

A) Obory uměleckých řemesel:
1. kolo (seznam přijatých uchazečů zveřejněn 5. 2. 2018)
Talentové zkoušky:
Řádný termín TZ:                                                                           4. 1. a 5. 1. 2018
Náhradní termín TZ:                                                                     12. 1. 2018
1. Design a zpracování dřeva
2. Design a zpracování kovů
3. Design a tvorba keramiky

2. kolo
Talentové zkoušky:
Termín:                                                                                           16. 2. 2018
1. Design a zpracování dřeva
2. Design a tvorba keramiky
3. Design a zpracování kovů

B) Management a marketingové komunikace
Přijímací zkoušky:
1. termín – 12. 4. 2018
2. termín – 16. 4. 2018
1. náhradní termín: 10. 5. 2018
2. náhradní termín: 11. 5. 2018

C) Informační služby ve firmách a institucích
Přijímací zkoušky:
1. termín – 12. 4. 2018
2. termín – 16. 4. 2018
1. náhradní termín: 10. 5. 2018
2. náhradní termín: 11. 5. 2018

D) Kuchař – číšník
1. kolo přijímacího řízení – výsledky 22. 4. 2018
Kuchař – číšník

Vzory pro odvolání
Vzor odvolání – Word
Vzor odvolání – Adobe