Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).

Oficiální dny otevřených dveří se konají už pouze v těchto uvedených termínech:
16. 02. 2018 – pro žáky UŘ
20.03. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:


A)  Management a marketingové komunikace – celkem 30 žáků
1. termín jednotné zkoušky: 12. 4. 2018
2. termín jednotné zkoušky: 16. 4. 2018
Termín konání 1. náhradního termínu: 10. 5. 2018
Termín konání 2. náhradního termínu: 11. 5. 2018
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – zde

B) Informační služby ve firmách a institucích – celkem 30 žáků
1. termín jednotné zkoušky: 12. 4. 2018
2. termín jednotné zkoušky: 16. 4. 2018
Termín konání 1. náhradního termínu: 10. 5. 2018
Termín konání 2. náhradního termínu: 11. 5. 2018
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – ZDE

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva– 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
4. a 5. 1. 2018 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2017)
2. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
16. 2. 2018 (přihlášku nutno odevzdat do 9. 2. 2018), náhradní termín dle dohody.

Kritéria pro 1. a další kola PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍzde.

2. Obory ukončené výučním listem:


  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. duben 2018
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍZDE


E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu pro maturitní i nematuritní obory
Přihláška ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

s_1-radost