Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2019/20

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).
Školu je možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.

Ve školním roce 2019/2020 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:

A)  Management a marketingové komunikace – (celkem 30 žáků)
1. termín jednotné zkoušky: bude zveřejněn
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ budou zveřejněna
B) Informační služby ve firmách a institucích – (celkem 30 žáků)
1. termín jednotné zkoušky: bude zveřejněn
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněna
C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 12 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva– 12 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 6 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška):
3. a 4. 1. 2019 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2018)
Kritéria pro VŠECHNA KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněna

2. Obory ukončené výučním listem:

  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. duben 2018
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – budou zveřejněna

E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu pro maturitní i nematuritní obory
Přihláška ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

s_1-radost