Přijímací řízení

Základní informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2018/19

Zřizovatelem SOŠ Luhačovice je Zlínský kraj (školné se tedy neplatí).

Oficiální dny otevřených dveří se konají v těchto uvedených termínech:

20.10. 2017 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10.11. 2017 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
11.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
25.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08.12. 2017 (10:00 – 16:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09.12. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
13.01. 2018 (09:00 – 14:00 hod) –
příprava na testy PZ pro obory s MZ
20.03. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ
Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.

Ve školním roce 2018/2019 budeme otevírat tyto studijní obory:

1.  Obory ukončené maturitní zkouškou:


A)  Management a marketingové komunikace – celkem 30 žáků
1. termín jednotné zkoušky: jednotné dle MŠMT
2. termín jednotné zkoušky: jednotné dle MŠMT
Termín konání 1. náhradního termínu: jednotné dle MŠMT
Termín konání 2. náhradního termínu: jednotné dle MŠMT
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – připravují se

B) Informační služby ve firmách a institucích – celkem 30 žáků
1. termín jednotné zkoušky: jednotné dle MŠMT
2. termín jednotné zkoušky: jednotné dle MŠMT
Termín konání 1. náhradního termínu: jednotné dle MŠMT
Termín konání 2. náhradního termínu: jednotné dle MŠMT
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – připravují se

C) Umělecká řemesla (celkem 30 žáků)
Uměleckořemeslné zpracování kovů – Design a zpracování kovů – 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva– 10 žáků
Uměleckořemeslné zpracování keramiky – Design a tvorba keramiky – 10 žáků
1. kolo přijímacího řízení (talentová zkouška): 4. a 5. 1. 2018 (přihlášku nutno odevzdat do 30. 11. 2017)
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍzde.

2. Obory ukončené výučním listem:


  • Kuchař – číšník
  • Kuchař – kuchařka
  • Číšník – servírka

Plánovaný počet přijatých do těchto oborů – 30 žáků
Přijímací zkouška se nekoná.

1. kolo přijímacího řízení – vyhlášení výsledků 22. duben 2018
Kritéria pro 1. kolo PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – připravují se


E-mail: vedeni@sosluhac.cz nebo tel. 577131067.

Nové formuláře přihlášek ke studiu:

Přihláška ke studiu pro maturitní i nematuritní obory
Přihláška ke studiu pro obory s talentovou zkouškou

s_1-radost