MATURITA 2017/2018

 maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Maturitní témata – Ekonomika a podnikání_2017-2018

Maturitní témata – Informační služby_2017-2018

Maturitní témata – Design a zpracování dřeva 2017_18

Maturitní témata – Design a tvorba keramiky 2017_18

Maturitní témata – Design a zpracování kovů 2017_18

 

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY

JA Mat. otázky 4. M 18

JA Mat. otázky 4. K 18

JA Mat. otázky 4. U 18

 

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY

Ústní zkouška – seznam četby 2017-2018_

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

harmonogram praktické zkoušky 4U_2017_18

harmonogram praktické zkoušky 4M_2017_18

harmonogram praktické zkoušky 4K_2017_18

Témata maturitních prací 4M_2017-18

Témata maturitních prací 4K_2017-18

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky

Termín zkoušky: 14. května 2018, 12:30 h, učebna 212

 

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ

MZ 2018_kalendar_web

Sdeleni-MSMT_terminy-SCMZ_2018-jaro

 

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitni_zpravodaj_43_17

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

skolskyzakon-1.9.2017

Vyhlaska 177_platne zneni_01 09 2017

 

 

 

 

maturita