MATURITA 2016/2017

 maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

maturitni-temata-management

maturitni-temata-drevo-2016_17

maturitni-temata-keramika-2016_17

maturitni-temata-hud-nastr-2016_17

maturitni-temata-kovo-2016_17

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY

matur-temata-ja-m-20162017

mat-temata-ja-u-20162017

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY

ustni-zkouska-seznam-cetby-2016-2017_

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU
4M harmonogram prakticke zkoušky 4M_2017
4U harmonogram prakticke zkoušky 4U_2017
temata-maturitnich-praci-4m_2016-17
4M_09_05_2017_harmonogram obhajob praktické maturity
4.U 10_05_2017 harmonogram obhajob praktické maturity 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

nepovinne-zkousky

Termín zkoušky: 9. května 2017, 12:30 h, učebna 212

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ

sdeleni_msmt_terminyscmz_jaro_2017

mz-2017_kalendar

JZSjaro-2017Sdeleni-MSMT

JZS_jaro-2017_prilohy

kopie_harmonogram_ustni_maturity_2017-3

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

maturitni-zpravodaj_39_16

Maturitni_zpravodaj_40_17

Maturitni_zpravodaj_41_17

Maturitni_zpravodaj_42_17

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

skolsky-zakon_01092016

vyhlaska_177_platne_zneni_01_10_2016

 

 

 

 

maturita