MATURITA 2017/2018

 maturita

Sledujte web novamaturita.cz, kde jsou uveřejňovány novinky, maturitní zpravodaje, apod. Najdete zde také vzorové úlohy a zadání k jednotlivým předmětům společné (státní) části maturitní zkoušky.

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE – PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST

Maturitní témata – Ekonomika a podnikání_2017-2018

Maturitní témata – Informační služby_2017-2018

Maturitní témata – Design a zpracování dřeva 2017_18

Maturitní témata – Design a tvorba keramiky 2017_18

Maturitní témata – Design a zpracování kovů 2017_18

 

MATURITNÍ TÉMATA – CIZÍ JAZYKY

JA Mat. otázky 4. M 18

JA Mat. otázky 4. K 18

JA Mat. otázky 4. U 18

 

KÁNON LITERÁRNÍCH DĚL A SEZNAM ČETBY

Ústní zkouška – seznam četby 2017-2018_

 

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA A MATURITNÍ PRÁCE S OBHAJOBOU

4.U 15_05_2018 harmonogram obhajob maturitní práce

4M_16_05_2018_harmonogram obhajob maturitní práce

4K_17_05_2018_harmonogram obhajob maturitní práce

 

harmonogram praktické zkoušky 4U_2017_18

harmonogram praktické zkoušky 4M_2017_18

harmonogram praktické zkoušky 4K_2017_18

Témata maturitních prací 4M_2017-18

Témata maturitních prací 4K_2017-18

 

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ A SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

dle § 24, odst. 1 Vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou  v platném znění

CZVVKriteria hodnoceni2018-final

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY_4.U

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY_4.M

HODNOCENÍ ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY_4.K

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY – SPOLEČNÁ I PROFILOVÁ ČÁST

Nepovinné zkoušky

Termín zkoušky: 14. května 2018, 12:30 h, učebna 212

 

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ

MZ 2018_kalendar_web

Sdeleni-MSMT_terminy-SCMZ_2018-jaro

JZS_jaro-2018_podrobne schema_(priloha 9)

Harmonogram_ustni_maturity_2018.4.K

Harmonogram_ustni_maturity_2018_4.U

Harmonogram_ustni_maturity_2018_4.M

 

MATURITNÍ ZPRAVODAJE

Maturitni_zpravodaj_43_17

Maturitni_zpravodaj_44_18

Maturitni_zpravodaj_45_18

Maturitni_zpravodaj_46_18

 

ZÁKONY A VYHLÁŠKY

skolskyzakon-1.9.2017

Vyhlaska 177_platne zneni_01 09 2017

 

 

 

 

maturita