Archiv pro rubriku: ŠkolaVídeň 2014

Pojeďte s námi do předvánoční Vídně!

Připravujeme jednodenní zájezd do rakouské metropole, který se v případě zájmu uskuteční v prosinci 2014. Podrobnosti vám sdělí vyučující jazyků ve svých hodinách. Vyzkoušejte si své znalosti němčiny (i angličtiny) a užijte si adventní atmosféru velkoměsta.

Příspěvek byl publikován 3.9. 2014


Comenius – exkurze do TV Slovácko v Kunovicích

Ve středu 19. 3. se studenti 1. a 3. ročníku oboru management umění a reklamy účastnili exkurze v rámci projektu Comenius. Exkurze měla dvě části. V první části jsme navštívili podnikatelský inkubátor v Kunovicích, konkrétně produkční studio Televize Slovácko.

Studenti se zde reálně seznámili s postupy práce při vzniku televizní reportáže. Měli možnost si pracovní postup vyzkoušet na vlastní kůži: připravit mluvený komentář ke zprávám a taktéž být moderátorem reportáže.

V druhé části jsme se vrátili v čase o téměř  1000let nazpět. Navštívili jsme památník Velké Moravy, který představuje v nové expozici život našich prapředků Moravanů z Veligradu. Součástí expozice je i výstava vztahující se k „vampiristickým“ rituálům, které pocházejí taktéž z období Velké Moravy.

Exkurze přinesla pohled do současnosti i vzdálené minulosti.

Příspěvek byl publikován 26.3. 2014


Soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“

V měsících říjen až prosinec 2013 proběhlo na oborech gastro školní kolo 4. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“. Soutěž je zaměřena na tyto znalosti:
I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie)
II. Zdravá výživa (zásady stravování)
III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu)
IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace)
V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy)
VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.).

Školního kola se zúčastnilo celkem 50 žáků, výsledky jsou následující:

1. Lubomír Zlatý, 1. G
2. Václav Hvožďa 1. G
3. Karolína Matulová 1. G
4. Eliška Gálová 3. G
5. Katřina Švehláková 2. G
6. Pavel Buráň 2. G.

Z těchto šesti žáků bylo vybráno tříčlenné družstvo (Gálová, Švehláková, Matulová), které se zúčastní okresního kola.

Zajímavosti z této soutěže najdete na stránkách www.saperesoutez.cz a i ostatní si v minitestíku můžou prověřit své znalosti z uvedených oblastí.

Příspěvek byl publikován 29.1. 2014


ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE NĚMECKÉM

Víte, že němčina je nejrozšířenější jazyk v EU a je rodnou řečí takřka 100 milionů Evropanů? Věděli jste, že němčina je po angličtině nejdůležitějším jazykem v Evropě, neboť každá třetí osoba v EU mluví německy a němčina je druhým nejpoužívanějším jazykem na internetu? Německo je nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky, 70% českých hranic probíhá s německy mluvícím prostorem – nejsilnějším hospodářským prostorem Střední Evropy. V českých lázních se Němci rádi léčí, do moravských vinných sklípků si jezdí rádi odpočinout a umějí ocenit český servis a nechávají v zemi mnoho eur.

Právě v oblasti cestovního ruchu platí, že čím více řečí člověk zná, tím lepší má vyhlídky na práci. České a německé dějiny jsou úzce propojeny. Navzdory nejrůznějším peripetiím evropské historie nás více spojuje, než rozděluje. Němčina – navzdory předsudkům – není těžká. Jasná pravidla s malým počtem výjimek umožňují naučit se ji snadněji, než se obecně předpokládá. A ten, kdo se naučí německy, učí se snadněji i jiným jazykům.

Toho jsou si vědomi i mnozí z našich studentů a studentek, kteří své získané znalosti změřili v olympiádě v německém jazyce.

Zde jsou výsledky:
1. místo obsadila Lucie Vrlová z 3. M
2. místo Dominika Muchová z 2. M
3. místo Renáta Hašpicová z 3. M

VÍTĚZKÁM blahopřejeme a VŠEM ÚČASTNÍKŮM SOUTĚŽE přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu!

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE NĚMECKÉM

Příspěvek byl publikován 29.1. 2014


EXKURZE DO FIRMY Podravka – Lagris a.s.

Ve dnech 13. a 15. 1. 2014 se uskutečnila exkurze žáků 1. a 2. ročníku oborů gastro do firmy Podravka-Lagris a.s. v Dolní Lhotě.

Žáci se seznámili s výrobou balených výrobků a celým sortimentem firmy. Součástí exkurze byla ukázka přípravy několika druhů rýže a dalších potravin, ochutnávka pokrmů z těchto surovin, kterou připravil gastropromotér firmy pan Zbyněk Diatka. Na závěr exkurze obdrželi žáci reklamní dárek a pozvání do podnikové prodejny, kde měli možno si veškeré zboží zakoupit.

Děkujeme zaměstnanců firmy Podravka – Lagris a.s. za čas, který našim žákům věnovali.

Příspěvek byl publikován 22.1. 2014


VÝSLEDKY 1. A 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU PRO ŠK. ROK 2014-2015

Ve dnech 6. a 7. ledna 2014 se uskutečnilo 1. kolo přijímacího řízení pro obory uměleckých řemesel. 2. kolo proběhlo 3. 2. 2014. Přijímací řízení proběhlo formou talentových zkoušek a pohovoru s uchazeči. Rozhodoval rovněž prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ. Výsledky najdou uchazeči uvnitř článku.

Kritéria pro 1. a 2. kolo přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou na školní rok 2014/2015 najdete ZDE.

Výsledky jednotlivých uchazečů (klikněte na zvolený obor):
a) 82-51-L/04 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KERAMIKY – ŠVP Design a tvorba keramiky
b) 82-51-L/02 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA- ŠVP Design a zpracování dřeva
c) 82-51-L/01 UMĚLECKOŘEMESLNÉ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ – ŠVP Design a zpracování kovů
d) 82-51-L/06 UMĚLECKOŘEMESLNÁ STAVBA HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ – ŠVP Stavba strunných hudebních nástrojů

Návod na použití:
Po rozkliknutí souboru s přiděleným číslem, pod nímž jste vykonávali talentovou zkoušku, použijte jako heslo své příjmení (malými písmeny) bez diakritických znamének (čárek a háčků).

Všem přijatým blahopřejeme!

Příspěvek byl publikován 7.1. 2014


INTERNETOVÁ SOUTĚŽ – STŘEDNÍ ROKU

Internetová soutěž Střední roku je průzkumem mezi studenty a absolventy středních škol v České republice, jak se jim na jejich střední škole studuje nebo studovalo. Podle České studentské unie (ČeSU) bylo impulsem ke vzniku tohoto projektu, že v ČR neexistuje žádný žebříček, který by srovnával střední školy podle studentů. Organizátoři se domnívají, že vztah studentů ke své škole je zásadní a velmi vypovídá o její kvalitě. Velmi nás potěšilo, že hlasování našich studentů zařadilo SOŠ Luhačovice v letošním roce na DRUHÉ MÍSTO VE ZLÍNSKÉM KRAJI!!!

Průběh a výsledky hlasováni, které proběhlo v říjnu a listopadu 2013, najdete na stránkách:

http://stredniroku.cz/zebricky

Souhlasíme s ČeSU, že posouzení kvality střední školy z pohledu studentů je i kritériem, podle kterého by se měli řídit budoucí studenti, nyní žáci základních škol, a pomoci jim v jejich rozhodování, na jaké střední školy se hlásit.

Tak tedy dobré rozhodování!!!

Příspěvek byl publikován 6.12. 2013