Archiv pro rubriku: Nezařazené

 

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO OBORY UMĚLECKÝCH ŘEMESEL

SOŠ Luhačovice vyhlašuje na 16. 2. 2018 2. kolo přijímacího řízení do oborů:

82-51-L/04 UŘ zpracování kamene a keramiky – Design a tvorba keramiky – 3 volná místa;
82-51-L/02 UŘ zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva –  3 volná místa

Přihlášky ke studiu těchto oborů je nutno dodat do 9. 2. 2018 – možno kopírovat zde

KRITÉRIA JSOU STEJNÁ JAKO PRO 1. KOLO – zde.

Datum vyhlášení: 15. 1. 2018

Příspěvek byl publikován 5.2. 2018


ŠKOLNÍ OLYMPIÁDY V CIZÍCH JAZYCÍCH

Týden od 19.1. do 25.1.2018 se na naší škole nesl v předolympijském duchu – v průběhu těchto dní se konaly olympiády (písemná i ústní část) ve všech třech vyučovaných cizích jazycích.
Výsledky v jednotlivých jazycích jsou následující:

Angličtina 25 účastníků všech oborů, do užšího výběru ústního kola se probojovalo 5 žáků, z nichž vyšla nejúspěšněji Blanka Hýblová (3. M) – 1. místo, Táňa Jelénková (3. K) – 2. místo a Darja Valášková (3. G) – 3. místo.
Vítězka bude 15. února reprezentovat naši školu v okresním kole této soutěže na Gymnáziu T.G.Masaryka ve Zlíně!

Němčina – 25 účastníků (12 žáků z 2. K a 2. M, 13 žáků z 1. M a 1. K). Nejlepší výkony předvedla  Nikol Tomaštíková (2. K) – 1. místo, Elen Ingerlová (2. M) – 2. místo a Monika Habartová (2. M) – 3. místo.

Ruština – 15 účastníků, z nichž úspěšně zabojoval Michal Kotas (1. K) – 1. místo, Linda Prachařová (2 .M) – 2. místo a David Baďura (1. M) – 3. místo.

Všem vítězům srdečně blahopřejeme a přejeme elán v jejich dalším studiu cizích jazyků!

Koncem ledna byli studenti naší školy seznámeni i s výsledky online soutěže Angličtinář roku 2017/2018, která proběhla 30.11.2017. Jde o mezinárodní soutěž pro studenty středních škol a gymnázií v anglickém jazyce, do níž se přihlásilo 17 612 studentů z 29 zemí. Součástí testu úrovně B1-C1 byla gramatika, poslech a orientace v textu. Nejvíce bodů z účastníků naší školy získala Zdislava Pavlůsková ze 2. K (79 bodů z možných 98 b.).

Příspěvek byl publikován 4.2. 2018


VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ UŘ

Dne 5. 2. 2018 budou zveřejněny v sekci VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ oficiální a právně platné seznamy přijatých žáků. Nepřijatým bude zasláno písemné rozhodnutí.
Současně upozorňujeme na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

POKUD BUDETE MÍT JAKÝKOLIV DOTAZ, OBRAŤTE SE NA NÁS TELEFONICKY (577131067) NEBO E-MAILEM (vedeni@sosluhac.cz).

Příspěvek byl publikován 2.2. 2018


VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE MACHR SVÉHO OBORU 2018

Pro druhé pololetí školního roku 2017/2018 vyhlašuje ředitel Střední odborné školy Luhačovice pro žáky oborů UMĚLECKÝCH ŘEMESEL 5. ročník soutěže v odborných dovednostech MACHR SVÉHO OBORU.

Soutěž je zaměřena na popularizaci a inovaci jednotlivých oborů uměleckých řemesel vyučovaných na naší škole.

V rámci projektu mohou naši žáci bojovat o titul MACHR SVÉHO OBORU za rok 2018 ve třech soutěžních oborech, vždy ve třech kategoriích:

1) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE TRUHLÁŘSKÁ NEBO ŘEZBÁŘSKÁ
2) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE KERAMICKÁ
3) UMĚLECKOŘEMESLNÁ PRÁCE KOVÁŘSKÁ

Do soutěže je možné přihlásit ročníkovou, maturitní nebo volnou (domácí) práci ve zvoleném oboru.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SOUTĚŽE:

TERMÍN REGISTRACE A KONÁNÍ SOUTĚŽE: 5. února – 25. května 2018
TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE: 25. května 2018
VYHODNOCENÍ: 1. června 2018

Registrace do soutěže bude probíhat od 5. února 2018 prostřednictvím registračních formulářů, které odevzdejte svému učiteli OV nebo na sekretariát školy.

Velký prostor bude vyhrazen jednotlivcům (nebo i vícečlenným týmům), kteří budou prezentovat svůj talent, inspiraci, odbornou práci a zručnost. V soutěži bude vyhlášeno celkové pořadí a určen MACHR OBORU. Kromě toho bude uděleno ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ POROTY za originální námět nebo zpracování. Práce budou označeny jako vítězné a budou vystaveny v rámci každoroční výstavy MATURITA 2018.

Těšíme se na vaše díla!

Formulář přihlášky do soutěže MACHR SVÉHO OBORU 2018
Propozice soutěže MACHR SVÉHO OBORU 2018

Příspěvek byl publikován 2.2. 2018


Cesta na sever za poznáním tajů techniky

Dne 24. 1. 2018 třídy 1. U, 2. U a 3. U se zúčastnily odborné exkurze. Naše cesta vedla na severní Moravu, do Vítkovic.
Navštívili jsme výukové centrum Velký svět techniky, obrovské místo poznání a poznávání tajů vědy a techniky.  Na 14 000 m2 jsme si prohlédli stálé expozice Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Byly nám představeny vědní disciplíny, jako jsou matematika, fyzika a chemie v zábavné podobě. Cílen expozic je najít cestu k technice a porozumět jí.
V kinosále jsme zhlédli velmi poučný dokument BBC o putování tažných ptáků, formát dokumentu v 3 D projekci byl strhující.
Studenti měli možnost si uvědomit, co všechno skrývá svět techniky a jak pomáhá v našem každodenním životě.

Příspěvek byl publikován 1.2. 2018


Káva v reklamě 2.

V rámci výstavy o kávě v Muzeu jihovýchodní Moravy v Luhačovicích se 22. ledna zúčastnila 3. K a o den později i 2. K workshopu Káva v reklamě 2. Po krátkém teoretickém úvodu, kdy nám dvě zkušené lektorky řekly něco o historii kávy a tvorbě reklamy, byli studenti rozděleni do tří skupin. A pak už se jen vymýšlelo, dohadovalo, skládalo a fotilo. Výsledkem byly krátké reklamy na kávu či kávovou náhražku a vidět je v televizi, navíc s hudebním podkresem, byl zajímavý pocit!

Příspěvek byl publikován 30.1. 2018


Tým ELEKTRA reprezentoval ve finálovém kole soutěže BUSINESS POINT v Brně

Ve dnech 26. – 27. ledna jsme se my, žáci třídy 3.M (Matěj Zicháček, Dominik Mejzlík, Barbora Kočicová, Klára Vápeníková a Eliška Janovská), zúčastnili finále ekonomicko-marketingové soutěže Business Point na VUT v Brně. Cesta do finále nebyla jednoduchá. Předem jsme museli vypracovat práci na zadané téma zabývající se označením tuzemských produktů. Z dvaceti registrovaných týmů postoupilo pouze deset, mezi nimi i náš tým Elektra, pojmenovaný podle jednoho z luhačovických pramenů.

V pátek 26. ledna jsme vyrazili do Brna, kde jsme na půdě podnikatelské fakulty Vysokého učení technického měli uplatnit své znalosti a dovednosti. Hned po rozlosování pořadí jsme zamířili do učeben. Podmínkou bylo odevzdat veškerou elektroniku a studijní materiály, abychom byli odkázáni jen sami na sebe a na svou kreativitu. Zadání tentokrát znělo: Označení českých produktů ke stému výročí založení samostatného Československa.

Za úkol jsme měli vytvořit logo k tomuto označení, výběr produktů, které by toto označení mohly hrdě nést, také segmentace cílové skupiny a zacílení na ni. Po sedmi hodinách práce nám konečně vrátili mobily a mohli jsme se odebrat na studentskou kolej, kde jsme byli ubytovaní.

V sobotu 27. ledna nastal „Den D“. Před porotou tvořenou profesory a studenty fakulty jsme museli obhájit své návrhy. I když nás tréma zasáhla, prezentaci jsme zvládli bez omdlení a mrákot.

Konkurence byla veliká, první tři místa získaly střední školy z Brna. My si odnášíme spoustu poznatků a zkušeností, které zúročíme při dalším studiu, a nezapomenutelné zážitky.

Příspěvek byl publikován 29.1. 2018


Odborná exkurze třídy 1.G

Ve středu 24. 1. 2018 jsme se zúčastnili odborné exkurze ve Zlíně. Nejdříve jsme zavítali do společnosti Penam. Za odborného doprovodu a výkladu jsme se seznámili s celým komplexem výrobního procesu ( výrobou kvasu až po finální expedici).  Byl nám umožněn vstup do celého areálu počínaje skladovacími prostorami a balící linkou konče. Prohlédli jsme si  výrobu chleba a pečiva na automatizovaných linkách, doplněnou o široký sortiment jemného pečiva a speciálních výrobků vyráběných klasickým ručním způsobem. V rámci exkurze nás také seznámili s  bezpečnostními a hygienickými podmínkami výroby potravin, které pekárna musí dodržovat. Na konci exkurze nám byla umožněna ochutnávka z nabízeného sortimentu.

Poté jsme se přesunuli na druhý konec Zlína do orientálně laděné  Dobré čajovny.  Dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Nejen jak se čaj připravuje, odkud pochází, ale i něco málo o čajové kultuře, o spojení čaje a zdraví, o čajovém průmyslu. Po celý čas jsme degustovali různé druhy čajů, přivoněli jsme k suchým lístkům a porovnávali chuť bílého, zeleného a černého čaje.

Exkurze se nám velmi líbila, žáci třídy 1.G

Příspěvek byl publikován 26.1. 2018


JIŽ TŘETÍ VÍTĚZSTVÍ NA REGION REGINA

Katka Stratilová, studentka 2. M, obhájila pro naši školu titul královny regionů na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2018 a GO 2018. Ve čtyřech disciplínách představila Luhačovské Zálesí. Porotu seznámila s historií lázní Luhačovic scénkou, ve které vystupovali i její spolužáci. Pokračovala pozvánkou na sedm nejdůležitějších akcí konaných v Luhačovicích. Svým zpěvem ve volné disciplíně oživila atmosféru soutěže. Jako krajovou specialitu nabídla „játrovů máčku s kysaným zelím a slanicovú šiškú“.
I když mělo jídlo tradiční kyselou příchuť, sladké vítězství bylo naše!!
Blahopřejeme vítězce a děkujeme všem rádcům a pomocníkům!

2. M

 

Příspěvek byl publikován 23.1. 2018