Archiv pro rubriku: NezařazenéINFORMACE PRO STUDENTY

Upozorňujeme studenty, kteří budou vykonávat dodatečné nebo opravné MZ nebo JZZ, že termíny těchto zkoušek jsou zveřejněny na stránkách školy – zde.

Pro bližší informace si volejte na 577 131 067 nebo pište na mail: vedeni@sosluhac.cz.

Příspěvek byl publikován 4.9. 2018


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

Milé studentky a milí studenti!
Ty nekonečně dlouhé a nudné prázdniny se blíží ke konci, a proto si vás dovolím rozveselit a potěšit informací, že nový školní rok 2018/2019 začíná tentokrát 3. září 2018. Ke slavnostnímu zahájení, na které srdečně zveme i rodiče, se chystáme v 9.00 hodin v kulturním domě Elektra, kde budou oceněni nejlepší žáci za minulý rok a dozvíte se vše potřebné pro další působení na naší škole. Administrativní záležitosti si můžete vyřizovat už během přípravného období od 27. 8. 2018 v úředních hodinách (v pracovní dny od 7.00 do 14.30 hodin). V případě nejasností nebo opravdu neodkladných problémů telefonujte (škola: 577131067, DM: 577131068) nebo mailujte (vedeni@sosluhac.cz).

Těší se na vás celý kolektiv pracovníků školy!
Za všechny zdraví

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 10.8. 2018


PŘÁNÍ

Vážené kolegyně a vážení kolegové, milé studentky a milí studenti!!!
Rád bych Vám popřál klidnou a příjemnou dovolenou, krásné a slunečné prázdniny. Budu velmi rád, když se 3. září sejdeme při slavnostním zahájení školního roku 2018/2019, odpočinutí a plní elánu do další práce. Ať žijí červenec a srpen, nejkrásnější měsíce ve školním roce!
Váš ředitel školy

Příspěvek byl publikován 28.6. 2018


Volná místa ke studiu

SOŠ Luhačovice upozorňuje, že jsou stále volná místa na tyto obory naší školy (KRITÉRIA –  ZDE).

 

  1. RVP 72-41-M/01 Informační služby – 5 žáků;
    (ŠVP Informační služby ve firmách a institucích)
  1. RVP 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – 3 žáci
    (ŠVP Management a marketingové komunikace)
  1. RVP 65-51-H/01 Kuchař-číšník – 6 žáků
    (ŠVP Kuchař – číšník, Číšník – servírka, Kuchař – kuchařka)

Termín odevzdání přihlášky: 30. 8. 2018.
Vyhlášení výsledků přijatých a nepřijatých uchazečů: průběžně do 1. 9. 2018

V případě nutnosti se obraťte na telefonní číslo 577131067 nebo e-mailem vedeni@sosluhac.cz.

 

 

Příspěvek byl publikován 27.6. 2018


Poklady bělokarpatské krajiny

Vydali jsme se na procházku prostorem i časem. 2.G a 1.M na společném výletě za nepoznaným lesním světem. Prošli jsme bělokarpatským lesem, došli jsme na místo, kde stával pověstmi opředený Kočičí hrádek. Procházeli jsme se po loukách i malebnou vesnicí. Ponořili jsme se do hluboké geologické minulosti a dozvěděli jsme se mnoho informací o historii osidlování krajiny Bílých Karpat, o těžkém životě obyvatel při častých vpádech nájezdníků, o hospodaření v minulých stoletích i v současnosti.

Osobitost bělokarpatské krajiny v nás vzbuzovala jedinečné a neopakovatelné pocity. Procházeli jsme krajinou a cítili jsme, že je něco víc než jenom pole, sídla a lesy. Genius loci posvátné krajiny v nás zanechal dotek minulých generací. Odkryli jsme alespoň část bělokarpatských pokladů.

V závěru naší společné procházky jsme se pokusili výtvarně ztvárnit prostor i čas krajiny, která nás bude provázet celý náš život.

Děkujeme a těšíme se na další akci!!!

2.G a 1.M

Příspěvek byl publikován 25.6. 2018


MAJÁLES SOŠ – SVĚT HUDBY A FILMU

Dne 27. 4. 2018 se uskutečnil 12. ročník Majáles, který i letos za výrazného organizačního přispění studentů oboru Management umění a reklamy (3.M.) připravila SOŠ Luhačovice. Díky jarně skvělému počasí mohla akce plná scének a živé hudby proběhnout v centru města a tak přilákala velké množství návštěvníků Luhačovic, což jistě prospělo k propagaci samotné školy.
Po zahájení ředitelem školy PaedDr. Karlem Miličkou a zástupcem města, začala prezentace jednotlivých tříd a oborů, které měly připraveny krátké scénky s náměty ze světa filmu, a to vše za hudební podpory skupiny Orient 78.
Králem letošního Majáles byl vyhlášen Dominik Mejzlík ze třídy 3.M za postavu dopletené studentky. V soutěži jednotlivých tříd získala prvenství třída 2.U za svérázně pojatý příběh „Forest Gump“. Jako druhá skončila třída 3.U se svojí „pohádkou trochu jinak“ a třetí místo obsadila 1.M s muzikálem Rebelové.
Takže letos se to opravdu podařilo, a to nejen díky zodpovědnému přístupu studentů, ale i výjimečnému počasí.

Ať tedy žije Majáles 2019.

Příspěvek byl publikován 31.5. 2018


Literární procházka 1.M

 Naše třídní učitelka pro nás uspořádala literární procházku. Vyšli jsme 9. 5. 2018 a naším cílem byla Vartovna. Je to nádherná rozhledna v Syrákově, která nabízí mnoho krásných výhledů do různých částí našeho kraje. Především se k ní váže jedna známá pověst o ukrytém pokladu. A to nás zajímalo! Měli jsme sraz v osm hodin na autobusovém nádraží v Luhačovicích. Autobus přijel o půl deváté. Mnozí z nás přišli později, ale s tím se musí v našem případě počítat. Jsme prostě REBELOVÉ! Majáles je pořád v nás…

Vystoupili jsme v Syrákově a vydali se neznámou stezkou, na které se střídaly menší sady, louky, pole, pastviny a lesy. Asi kilometr před zakončením cesty nás paní učitelka zastavila na rozlehlé louce, kterou lemovaly lesy. Byl to neuvěřitelný zážitek. Paní učitelka nás obeznámila s Janem Kobzáněm a každému rozdala papírek s úryvkem textu. Na zeleném papírku jsme měli část z pověsti o okolí, kde jsme se nacházeli. Museli jsme hooodně přemýšlet, abychom zjistili, kdo bude dále navazovat ve čtení textu. Tak jsme si společně přečetli celou pověst.

Pak už nás čekal poslední výšlap na rozhlednu a zasloužená odměna v podobě krásného výhledu na celou krajinu.

Jako správní andílci jsme měli dostatek času na povídání a lumpárny. Stálo to za to!

Smích byl součástí naší velké výpravy.

Děkujeme paní učitelce Krmelínové. Moc jsme si to užili a určitě bychom uvítali více takových výletů, protože nás tento styl učení BAVÍ.

Kateřina Vomáčková, 1.M

 

Příspěvek byl publikován 31.5. 2018


Oblast Dolní Vítkovice

Stejně jako vloni i letos absolvovali naši studenti oboru Design a zpracování kovu odbornou exkurzi v Dolních Vítkovicích, jež je národní kulturní památkou. Shlédli a mohli si doslova osahat dílčí části vysoké pece, kde se ještě v roce 1998 tavilo surové železo. Dnes je vysoká pec zakonzervovaná a jsou v jejím areálu průvodcovské trasy. My jsme absolvovali mimo jiné, vyvezení po dráze násypného mechanismu pece dnes již moderním proskleným výtahem až do výšky 37m nad kychtový otvor pece. Komentovanou odbornou prohlídkou jsme tak prošli všechny technologické celky výroby surového železa a mohli tak „nasát ten pocit hutníků“.

Součástí trasy byl i výstup na Bolt tower, což je stupňovitá nástavba nad vysokou pecí a stanuli na vysuté lávce ve výšce 70 metrů nad zemí.

Sice nám nepřálo počasí, ale exkurze se z pohledu poznání postupu výroby surového železa vydařila.

Příspěvek byl publikován 28.5. 2018


Exkurze TON a Zlínský design week.

Po kratší odmlce jsme se opět vydali do firmy TON a.s. v rámci výuky předmětů technologie dřeva a designu. Byli jsme mile překvapeni, jak tato firma funguje v době, kdy si mnozí zoufají s výrobou a odbytem. Řeklo by se, že věhlasný Ton nemůže mít problémy s produkcí, ale odborný průvodce závodem na výrobu ohýbaného nábytku nám objasnil strategii firmy. Ton odstoupil od výroby pro velké odběratele a šel cestou menších sérií výrobků pro zákazníky. Přináší to velký tlak na bezchybnou organizaci výroby, ale výsledky se jim dostavili včetně zisku.

 Dnes produkuje firma denně 1500-1700 ks židlí, křesel a jiných doplňků interiéru! Přitom zaměstnává 850 lidí.

Poznali jsme důmyslnou výrobu ohýbaného nábytku, jež má tradici na Moravě více než 150 let a zároveň poznali technologický pokrok celé výroby v 21. století. Při takovém objemu nemůže firma vyrábět ohyby jen klasickým způsobem ve formách předem napařeného dřeva, ale využívá nových technologií, např. menší ohyby realizuje v lisech s elektrickým ohřevem a následným dosoušením pomocí elektrického proudu. Dále jsme mohli vidět jak klasické ohýbání připravených polotovarů na židle a křesla ručním – namáhavým způsobem, tak i strojní ohyby.

Z důvodu progresivního myšlení a přizpůsobení novým trendům vznikají dnes ve firmě výrobky tvarově odlišné od klasických. To přináší i změnu používaných materiálů, více se prosazují vrstvené a lepené polotovary, se kterými se pracuje odlišně. Firma musela investovat do víceosých poloautomatů, jež zvládají mnoho operací najednou a člověk je zde víceméně na dohled a kontrolu.

I tak lze říci, že jsme se dozvěděli mnoho nových výrobních postupů a zároveň poznali velmi zajímavé vychytávky v samotné výrobě nábytkových polotovarů.

Z důvodu rozličnosti a rozmanitosti výroby má dnes Ton na skladě hotových polotovarů 3000 druhů připravených dílců pro kompletaci zákazníkům. I to svědčí o propracovanosti výroby a kvalitě jejich výrobků, které jsou známy po celém světě. Exkurzi v Tonu jsme zakončili v jejich vzorkové prodejně a věřte, že bylo na co koukat.

Naše další zastávka byla v Holešově v zámecké Zemanově kovárně. Tato téměř 350 let stará kovárna nás svým interiérem vrátila do let minulých. Poznali jsme tak historické a unikátní kovářské pomůcky a jednoduché stroje pro kovářské řemeslo. Součástí expozice byla i světnice kováře. Bydlel hned vedle kovárny ve velmi skromném, ale důmyslně vybaveném obydlí.

Při cestě domů jsme ještě navštívili ve Zlíně právě probíhající Zlín Design Week, který se konal na více místech krajského města. Byli jsme v interiéru Zlínského zámku v jeho dílčích patrech se nacházeli rozličné studie i výrobky, jež měli společné téma „hra“. Další propagaci designu jsme shlédli v městském parku, kde se prezentoval projekt NE–RO z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati a následně navštívili i náměstí Míru, kde byly prezentace různých firmem v modulech firmy KOMA z Vizovic. Celá exkurze byla velmi rozmanitá a věřím, že naplnila naše představy a byla přínosem pro naše studenty 3. ročníku oboru design dřeva a kovu.

Příspěvek byl publikován 17.5. 2018


Výstava maturitních a ročníkových prací MATURITA 2018

Srdečně Vás zveme na výstavu maturitních a ročníkových prací žáků Střední odborné školy Luhačovice “Maturita 2018”. Vystavované exponáty oborů uměleckých řemesel můžete vidět v krásném prostředí Haly Vincentka Lázní Luhačovice.
Expozice výstavy je otevřena od 31. 5. 2018  do 22. 6. 2018.

Výstava bude slavnostně zahájena v pátek 1. 6. 2018 ve 14:00 hodin vernisáží.

Přijďte se podívat! V letošním ročníku výstavy bude opět co vidět!

Na výstavě budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Střední odborná škola Luhačovice nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Plakát výstavy MATURITA 2018
Pozvánka na výstavu MATURITA 2018

 

Příspěvek byl publikován 16.5. 2018