Archiv pro rubriku: Nezařazené

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ OBORŮ GASTRONOMIE

Dne 22. 4. 2018 jsme v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ zveřejnili výsledky přijímacího řízení oborů gastronomie – zde.

Současně upozorňuji na účinnost tzv. Zápisového lístku, který je nutno odevzdat do školy podle § 183 odst. 2 školského zákona do 10 pracovních dní ode dne následujícího po dni zveřejnění výsledků. Pokud nebude tento zápisový lístek v daném termínu odevzdán, rozhodnutí o přijetí pozbývá platnost.

Pokud jste si zvolili pro studium jinou školu, prosím Vás, abyste nám tuto skutečnost kvůli vyhlášení 2. kola sdělili (tel. 577131067 nebo mail vedeni@sosluhac.cz).

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 22.4. 2018


VOLNÉ DNY PRO ŽÁKY

Upozorňuji zákonné zástupce i žáky školy, že ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku a v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na dny 30. 4. a 7. 5. 2018 z vážných organizačních důvodů „volné dny pro žáky“.
Odůvodnění:
V tomto termínu bude prováděna technická údržba budovy ŠKOLY, prostoru DÍLEN a DM (OPRAVY ELEKTROINSTALACE), a proto nejsme schopni zabezpečit výuku ani náhradní program.

Děkuji za pochopení!

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 18.4. 2018


3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

SOŠ Luhačovice vyhlašuje na den 14. 5. 2018 3. kolo přijímacího řízení do oboru:

82-51-L/02 UŘ zpracování dřeva – Design a zpracování dřeva 3 volná místa

Přihlášky ke studiu tohoto oboru je nutno dodat do 9. 5. 2018 – možno kopírovat zde.

KRITÉRIA JSOU STEJNÁ JAKO PRO 1. KOLO – zde.

Datum vyhlášení: 18. 4. 2018

Příspěvek byl publikován 18.4. 2018


Naše pedagožka Ing. Mirka Vlažná získala významné ocenění

Z 68 nominovaných pracovníků škol Zlínského kraje bylo vybráno 18  nejlepších, kteří získali „Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2018 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství“.  Slavnostní předání medailí se uskutečnilo v Uherském Brodě za účasti zástupců Zlínského kraje, měst a školských zařízení.

Ing. Mirka Vlažná   své žáky dokáže  motivovat a získat pro aktivity, které mají nejen krajský rozměr, ale dopad na národní i mezinárodní úrovni. Pod jejím vedením žáci oborů Management umění a reklamy a Management a marketingové komunikace vzorně reprezentovali a zviditelnili Zlínský kraj na soutěži Region Regina v Brně v letech 2013 – 2018.

Neopomenutelná je příprava žáků na ekonomické soutěže, mezi úspěchy v této oblasti patří 2. místo v soutěži Euroscola ve Štrasburku v r. 2010, 3. místo ve finále Finanční gramotnosti v r. 2016 a finálová účast v soutěži Business Point v r. 2018.

Ing. Mirka Vlažná nezapomíná na nejstarší občany Luhačovic a k úctě ke stáří vede i žáky oboru Informační služby ve firmách a institucích. V rámci projektu Smart up s názvem „Od srdce k srdci“  se žáky pravidelně navštěvuje místní Domov seniorů, kde společně čtou, hrají a zpívají jeho obyvatelům.

Pedagogické činnosti se věnuje i mimo školu, od r. 2002 je dobrovolnou trenérkou v oddíle orientačního běhu v TJ Slovan Luhačovice.

Ocenění Ing. Mirka Vlažná získala za dlouholetou aktivní práci ve školství, za zvyšování prestiže učitelského povolání na veřejnosti, reprezentaci města Luhačovice a Zlínského kraje.

Ještě jednou blahopřejeme!

   

Příspěvek byl publikován 5.4. 2018


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 12. 4. 2018 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2017/2018.
Dále budou na programu změny týkající se GDPR (ochrana osobních údajů). Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast  rodičů velmi žádoucí.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 3.4. 2018
 

Exkurze do Poslanecké sněmovny aneb 3. K a 3. M v Praze

V pátek 16. března jsme vyrazili vlakem do našeho krásného hlavního města – Prahy. Paní učitelka Krmelínová nám zde domluvila prohlídku Poslanecké sněmovny v rámci právní nauky.

            Když jsme všichni ráno přijeli na Hlavní nádraží, nejprve jsme nasedli na tramvaj číslo 15, která nás dovezla na Malostranské náměstí. Prošli jsme okolo Poslanecké sněmovny až nahoru k Pražskému hradu a jeho nádvoří. Mohli jsme tady vidět katedrálu svatého Víta a pokochat se krásnými výhledy na celou stověžatou Prahu.

            Potom jsme sešli zpět dolů k Poslanecké sněmovně, ke dveřím Smiřického paláce, v níž nás už čekala paní průvodkyně. Nejprve jsme zhlédli dvacetiminutový film pojednávající o historii Poslanecké sněmovny a o vývoji parlamentarismu a ústavnosti České Republiky. Poté jsme se přesunuli do jiné části Poslanecké sněmovny, do Thunovského paláce. Zde jsme všichni prošli bezpečnostní prohlídkou podobně jako na letišti a dále jsme se vydali nahoru, směrem k zasedacímu sálu. Paní průvodkyně nám ochotně vše vysvětlila a ukázala, a my jsme se mohli dozvědět mnoho informací například o organizační struktuře Poslanecké sněmovny, o zasedacím pořádku poslanců – kde má jaká strana křesla, v jaké části zasedá a také, jak jednání probíhají a jaké jsou povinnosti poslanců. Mohli jsme se na zasedací sál podívat z návštěvnického balkonu.

            Po skončení prohlídky jsme měli pauzu na oběd a posléze jsme se společně vydali po kouzelné Malé straně, jejími uličkami, směrem na Karlův most. Cestou po Karlově mostu jsme se podívali na známých třicet barokních soch a sousoší. Následovala procházka okolo Prašné brány na Václavské náměstí. Tady jsme už měli rozchod. Ten jsme mohli využít třeba k návštěvě Paláce knih Luxor – největšího knihkupectví u nás – nebo jiných menších knihkupectví, antikvariátů, kaváren či dalších míst a památek.

            Kolem půl páté jsme se sešli u sochy Svatého Václava a vyrazili jsme na Hlavní nádraží. Celý výlet se krásně vydařil, i přes zamračené počasí jsme si ho všichni moc užili. Odvezli jsme si z něj spoustu hezkých zážitků a poznatky z exkurze do Poslanecké sněmovny určitě využijeme v právní nauce i v dalším studiu. Rádi bychom moc poděkovali paní učitelce Krmelínové a panu učiteli Kacálkovi za jejich doprovod a za to, že nám umožnili do Prahy jet a poznat něco nového.

 

Z třídy 3. K a 3. M Tereza Lysoňková a Dominik Mikliš

Příspěvek byl publikován 26.3. 2018


Stříbro pro naše studentky

Půl roku práce na Projektu zahradního ateliéru vyvrcholilo dne 22. března 2018, kdy naše studentky třídy 2. K, Kristýna Čechová, Kristýna Pospíšilová a Nikol Tomaštíková, obhájily svůj nápad a umístily se na druhém místě v regionálním kole soutěže Navrhni projekt, kterou každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Všechny členky týmu se aktivně podílely na vyhledávání informací, stanovení cílů projektu, sestavování dotazníku pro spolužáky a jeho vyhodnocování, vytvoření časového harmonogramu a rozpočtu, sepsání SWOT analýzy, možnosti udržitelnosti projektu a dalších aktivitách. Poté, co své dílo v lednu odevzdaly, netrpělivě čekaly, jestli postoupí do dalšího kola. Na začátku března se dověděly, že jejich práce nebyla marná a že je čeká další boj, a to obhajoba práce před porotou sestavenou z odborníků z praxe. Studentky vytvořily za pomoci dalších žáků školy ke svému projektu prezentaci a nacvičily si jeho obhajobu.

Lehce nervózní vyrazily 22. března do Olomouce, kde v konkurenci především chlapeckých týmů z jiných středních škol východní Moravy vyhrály stříbro.

Ještě jednou blahopřejeme!

 

Příspěvek byl publikován 26.3. 2018


TAK TO U NÁS CHODÍ 2018

Poslední společný den otevřených dveří, který označujeme heslem TAK TO U NÁS CHODÍ, se uskuteční dne 20. 3. 2018. Srdečně na něj zveme především ty zájemce o studium, kteří si už podali přihlášku ke studiu na některý z oborů naší školy, ale samozřejmě uvítáme i další uchazeče, kteří ještě přemýšlejí, kudy se bude ubírat jejich životní cesta.
Tentokrát se bude DOD konat pro obory Management a marketingové komunikace a gastronomie v Kongresovém sále DM, Masarykova 999 (vedle Sokolovny) a ve školní budově, Masarykova 101 – pro obory Informačních služeb ve firmách a institucích.

Protože bychom nezvládli nápor všech najednou, pozvání jsme rozdělili do dvou etap:

  1. Jako první přivítáme na společné schůzce s učiteli a budoucími spolužáky v 8,30 hod uchazeče o obory gastronomické. Dostanou podrobné informace o studiu a budoucích aktivitách školy a budou mít příležitost pohovořit si o praxi na jednotlivých pracovištích i o možnostech získání stipendií a pracovních nabídek. Poté bude následovat exkluzívní prohlídka pracovišť odborného výcviku v luxusních hotelech, např. Alexandria a Jurkovičův dům.
  2. Od 10.00 hodin přivítáme v kongresovém sále DM stávající zájemce o obory  Management a marketingové komunikace a ve školní budově zájemce o studium oboru Informační služby ve firmách a institucích. Také je čeká prezentace nejdůležitějších aktivit školy (spolupráce se zaměstnavateli, zahraniční stáže), ale zejména upřesnění informací o průběhu přijímacího řízení na naší škole a jeho kritérií.
  3. V této době již budeme znát počet přihlášených, a tím i šance jednotlivých uchazečů o přijetí. Pokud to bude možné, dozvíte se i tyto předběžné informace.

Jestliže nebudete moci z nějakých důvodů naše srdečné pozvání přijmout, platí opět nabídka navštívit školu kdykoliv jindy, nejlépe po předběžné domluvě (tel. 577131067, nebo e-mail: vedeni@sosluhac.cz).

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 14.3. 2018