Archiv pro rubriku: NezařazenéOkresní soud v Uherském Hradišti

Dne 14.11.2017 se žáci 3.M zúčastnili soudního jednání na Okresním soudě v Uherském Hradišti. Hned po příjezdu se nás ujal soudce Mgr. Michal Tománek, který nám na úvod objasnil předmět celé kauzy. Jednalo se o spor z oblasti civilního práva. Šlo o půjčku 1 000 000,-Kč, o které však nebyly vedeny žádné doklady, dokonce ani smlouva o půjčce. Z důvodu nedostatku důkazního materiálu bylo jednání odročeno.

Po skončení řízení si pan Mgr. Tománek vymezil čas a uspořádal pro nás krátkou besedu, ve které nám ochotně zodpověděl všechny dotazy. Jen nás trochu mrzelo, že nezazněl rozsudek.

S odbornou exkurzí do Uherského Hradiště jsme byli velmi spokojeni a pevně věříme, že tato exkurze nebyla poslední.

Za 3.M Klára Vápeníková

dav

Příspěvek byl publikován 16.11. 2017


Exkurze do firmy Podravka – Lagris a.s.

Dne 14. 11. 2017 se uskutečnila exkurze žáků 1. G do firmy Podravka-Lagris a.s. v Dolní Lhotě.
Žáci se seznámili s výrobou balených produktů. Součástí exkurze byla  ochutnávka zdravých pokrmů z obilovina a luštěnin, kterou připravil gastropromotér firmy pan Zbyněk Diatka. Děkujeme zaměstnanců firmy Podravka – Lagris a.s. za čas, který našim žákům věnovali.

 

Příspěvek byl publikován 16.11. 2017


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Upozorňujeme zájemce o studium na naší škole, že mají možnost navštívit Dny otevřených dveří v uvedených termínech.
Současně nabízíme možnost uchazečům o obory uměleckých řemesel (pozor na odevzdání přihlášky už do 30. 11. 2017), že mohou využít bezplatných Přípravných kurzů k talentovým zkouškám, které v lednu absolvují jako jednu část přijímacího řízení (spolu s výsledky v 8. třídě na ZŠ) – celostátní písemné přijímací zkoušky (stejně jako povinná maturita z matematiky) se jich netýkají – viz kritéria zde.
Zájemcům o ostatní maturitní obory (Management a marketingové komunikace a Informační služby ve firmách a institucích) umožníme přípravu na testy z JČ a M 13. 1. 2018.
Na obory gastronomie se přijímací zkoušky nekonají (přijetí pouze dle prospěchu na ZŠ).

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

20.10. 2017 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
10.11. 2017 (10:00 – 16:00 hod) – současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
11.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
25.11. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
08.12. 2017 (10:00 – 16:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
09.12. 2017 (09:00 – 14:00 hod) –
současně přípravné kurzy na TZ pro obory UŘ
13.01. 2018 (09:00 – 14:00 hod) –
příprava na testy PZ pro obory s MZ
20.03. 2018 (09:00 – 14:00 hod) – TAK TO U NÁS CHODÍ

Školu je však možno navštívit po předběžné dohodě kdykoliv, nejlépe každý čtvrtek od 13,30 do 15,30 hodin.

Telefon: 577131067
E-mail: vedeni@sosluhac.cz

Příspěvek byl publikován 14.11. 2017


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 16. 11. 2017 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2017/2018.

Dále budou na programu volby do školské rady SOŠ Luhačovice. Vzhledem k projednávaným skutečnostem je účast  rodičů velmi žádoucí.

PaedDr. Karel Milička, ředitel školy

Příspěvek byl publikován 14.11. 2017


Kontaktní seminář v Larnace

V termínu 8. – 11. listopadu jsem se zúčastnila kontaktního semináře programu Erasmus+ pro zástupce škol a dalších vzdělávacích institucí, které se zaměřují na odborné vzdělávání a vzdělávání dospělých.
Tato aktivita se konala na Kypru v Larnace a byla zaměřena na přípravu mezinárodních projektů spolupráce v odborném vzdělávání (Klíčová akce 2). Zúčastnilo se jí 41 osob ze 16 evropských zemí.
Výsledkem byly prezentace s nastíněnou představou o nových projektech (Project Proposal), které budou podávány ve Výzvě 2018 na období 2018 – 2021.
Věřím, že díky této akci budou moci naši žáci a vyučující poznat prostředí jiných škol stejného zaměření, jejich žáky a vyučující, společně s nimi pracovat, vzájemně si předávat zkušenosti a také zlepšovat odbornou angličtinu.

Ing. Jana Šuráňová, zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování

Příspěvek byl publikován 13.11. 2017


ÚSPĚCH NAŠICH KERAMIČEK – TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ V BECHYNI 2017

V měsíci listopadu je každoročně pořádána prestižní keramická Točířská soutěž, kterou pořádá SUPŠ Bechyně. Letošní 21. ročník probíhal ve dnech 9. – 10. listopadu. Naši školu reprezentovaly žákyně oboru Design a tvorba keramiky – Radka Kubičíková a Bára Brázdilová, které připravila a doprovodila jejich učitelka odborného výcviku Mgr. Jana Rosinová.
V hlavní soutěži zvítězila Radka Kubičíková a Bára Brázdilová obsadila třetí místo – zde. Ve vedlejší soutěži „Jeden jako druhý“ byla Radky na tředím místě a Bára na pátém pořadí – zde. Tyto výsledky svědčí o vynikající odborné připravenosti žáků naší školy!
Děvčatům gratulujeme k jejich umístění a děkujeme za reprezentaci školy!
Vyslovujeme také uznání pořadatelům soutěže a poděkování za bezchybnou a obětavou přípravu celé akce!

 

Příspěvek byl publikován 13.11. 2017


Opožděný Halloween

Žáci 1.  a 2. ročníku gastro oboru pomohli při výzdobě školy během Dnů otevřených dveří!

Svou zručnost a nápaditost prokázali při vytvoření krásných dekorací z oranžových dyní do podoby Jack-O´-Lanterns, svítilen, které měly podle keltské tradice odehnat od domu zlé duchy.  

Příspěvek byl publikován 13.11. 2017


KISK v Luhačovicích

Ve středu 1. listopadu 2017 se v kongresovém sále Střední odborné školy uskutečnila zajímavá přednáška. Hosty na naší škole byli proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů Filozofické fakulty PhDr. Petr Škyřík Ph.D., autor projektu Citace.com, editor a spoluautor nových odborných učebnic pro naše studenty PhDr. Martin Krčál, odborná asistentka a spoluautorka zmíněných učebnic PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D., všichni z brněnské Masarykovy univerzity z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Přednášky se zúčastnily všechny čtyři ročníky oboru Informační služby ve firmách a institucích a také někteří studenti 3. a 4. ročníku oboru Management umění a reklamy, kteří si chtěli rozšířit penzum znalostí a dozvědět se nové informace, které by byly přínosem pro jejich další možnou oborovou orientaci.

Přednáška studenty seznamovala především s touto fakultou a jejím programem. Přínosem bylo i zhodnocení jednotlivých aktivit jedním ze studentů univerzity bakalářského studia Vojtěchem Hamerským. Osobitě dokázal prezentovat vlastní pocity při studiu, které byly a hlavně na všechny zúčastněné působily velmi pozitivně.

Dalším bodem programu byla hra na téma našeho oboru. Mnoho žáků si nebylo jisto odpověďmi na „záludné otázky“, ale cílem hry nebylo pouhé vzdělávání, ale i vzájemné pobavení se, což se povedlo.

Martin Krčál také představil možnost multistudia, což znamená, že nemusíme mířit jen jednou cestou, ale můžeme si vybrat více předmětů se všemožnými zaměřeními. Studenti se dozvěděli        také o  možnosti praxe v Knihovně Na Křižovatce v Brně.

Byla představena Letní škola v Zubří, které se mohou každoročně zúčastnit plnoletí studenti v posledním týdnu školního roku.

Poslední část byla věnována odborné učebnici pro knihovníky, která je v letošním roce určena zejména studentům 3. a 4. ročníku.

Příspěvek byl publikován 7.11. 2017


Téma Majálesu 2018 – SVĚT HUDBY A FILMU

Studentská společnost AD MAIORA ze třídy 3. M, oznamuje, že dle výsledků průzkumu zvítězilo téma SVĚT HUDBY A FILMU.

Majáles se uskuteční v pátek 27. dubna 2018.

Příspěvek byl publikován 7.11. 2017


Čtení pomáhá

Čtení občas může být docela příjemnou náplní volného času a někdy nutným zlem, když se třeba musíte něco naučit, to už jste určitě věděli. Že byste ale mohli čtením někomu finančně pomoci, vypadá jako scifi.

Při jedné z exkurzí do MěK v Luhačovicích nás knihovnice požádaly, jestli bychom se nechtěli zapojit do projektu Čtení pomáhá. A bylo to docela jednoduché. Tedy aspoň technicky. Stačilo se zaregistrovat na stránkách projektu a pak následovala ta trochu náročnější část – projevit znalosti obsahu přečtených knih. Vyplňovali jsme testy, ke každé knize 5 zvídavých, někdy až příliš konkrétních otázek. Pokud jsme měli všechny otázky zodpovězeny správně, získali jsme na svůj účet peníze, které jsme mohli věnovat vybrané charitě. Podle našeho názoru jde o velmi dobrý a zajímavý způsob, jak podporovat dobročinnost. Jednoduchá cesta, která zabere jen pár minut. Během asi hodiny se nám podařilo nasbírat okolo 5 tisíc korun.

Jako třída jsme si tuhle návštěvu moc užili a byli jsme rádi, že svými čtenářskými znalostmi můžeme pomoci potřebným. Pomůžete také? Může každý žák základní nebo střední školy.

 

TM a ZP – 2.K

Příspěvek byl publikován 4.11. 2017