Třídní schůzky

Upozorňujeme rodiče a zákonné zástupce žáků, že dne 22. listopadu 2018 se v 15 hodin v budově školy konají třídní schůzky, které budou zaměřeny především  na prospěch a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019.

Žádoucí je zejména účast zákonných zástupců  žáků 1. a posledních ročníků.

Na Vaši účast se těšíme.

Ing. Jana Šuráňová, ředitelka školy

Příspěvek byl publikován 2.11. 2018